Ena izmed glavnih dejavnosti Slovenskega združenja za energetiko SZE je organizacija že tradicionalne letne mednarodne konference. Ta je bila do minulega leta posvečena predvsem daljinski energetiki in v organizaciji Slovenskega društva za daljinsko energetiko SDDE, ki se je z letošnjim letom preimenovalo v SZE. Že od vsega začetka smo  prepričani, da lahko naše cilje dosežemo le z organiziranimi srečanji oziroma posvetovanji. 

Vse konference, razen prve, ki je potekala ob ustanovitvi leta 1988 v Zrečah, organiziramo v našem obmorskem kraju Portorožu, kjer v prijetnem pomladnem mediteranskem okolju poskrbimo za najboljše možne pogoje za uspešen strokovni in tudi za družabni del srečanj. Z zanimivimi prispevki in z mednarodnimi povezavami članov združenja privabljamo iz leta v leto več uglednih in priznanih predavateljev iz tujine. Mednarodni značaj konference se vse bolj krepi s številnimi stalnimi gosti iz več kot 12 Evropskih držav, prisotni pa so že bili tudi gostje s Kitajske in ZDA. Konferenca udeležencem nudi mnoge priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj za doseganje višje energetske in ekonomske učinkovitosti tako pri snovanju novih ter obratovanju in vzdrževanju obstoječih energetskih sistemov. Tu je tudi priložnost, da se soočijo različni pogledi in mnenja ter se skozi konstruktivne razprave poišče najboljše rešitve.

Številne posodobitve in nove rešitve na področju daljinske energetike, implementirane v Sloveniji, kažejo na to, da so naša dosedanja skupna prizadevanja na minulih konferencah SDDE/SZE pomembno prispevala k bolj učinkoviti in zanesljivi energetski oskrbi v Sloveniji. Ponosni smo, da je konferenca Slovenskega združenja za energetiko nedvomno postala osrednji dogodek na področju termoenergetike, ne samo v Sloveniji ampak tudi na območju bivše Jugoslavije. To nas nedvomno navdihuje, da z delom nadaljujemo in tudi v prihodnje organiziramo uspešne konference.