Sekcija za proizvodnjo

Povezuje podjetja in dejavnosti na področju proizvodnje toplote in hladu iz fosilnih, jedrskih in obnovljivih virov energije. Je v tesni povezavi predvsem s področjem distribucije energije, v primeru soproizvodnje pa tudi s proizvodnjo električne energije. Sekcijo vodita  dr. Tomaž Žagar in Amer Karabegović.

Sekcija za prenos in distribucijo toplote ter plina

Povezuje podjetja na področju daljinske energetike, torej daljinskega ogrevanja, daljinskega hlajenja ter prenosa in distribucije plina. Je v tesni povezavi tako s področjem proizvodnje kakor tudi s področjem rabe energije. Sekcijo vodita mag. Jože Torkar in mag. Dejan Koletnik.

Sekcija za rabo energije

Povezuje podjetja na področju rabe energije v stavbah, gospodinjstvih, prometu in tudi v industriji. Pokriva dejavnosti ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije ter rabe energije za v vsakdanjem življenju in v industrijskih procesih. Sekcijo vodita Gregor Jeglič in dr. Andrej Ljubenko.

Sekcija za toplotne črpalke

Pokriva dejavnosti uporabe za individualno in daljinsko ogrevanje ter hlajenje, izrabo obnovljivih virov energije ter različne vire pogonske energije. Sekcijo vodita dr. Primož Poredoš in Franc Marovt.

Sekcija za temeljna in aplikativna znanja

Nudi podporo vsem preostalim sekcijam s temeljnimi in aplikativnimi znanji na področju termodinamike, prenosa toplote in mehanike tekočin. Povezuje univerze in institucije znanja. Sekcijo vodita prof. dr. Andrej Kitanovski in  prof. dr. Matjaž Hriberšek.