Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2024. Letošnja glavna tema konference je Odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe. K sodelovanju vabimo vse energetske sektorje, saj je tematika obsežna in aktualna.

Prosimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi temami.

Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.

Rok za oddajo povzetkov je 25. februar 2024 na e-naslov info@sze.si.

Obvestila  o umestitvi prispevka v program konference bo strokovni odbor pripravil do 20. marca 2024.