Publikacije

Slovensko združenje za energetiko že od samega začetka skrbi za izdajo publikacij, kot so zborniki  posvetovanj/konferenc ter strokovne knjige. 

Prvi zbornik je izšel leta 1998 v okviru 1. strokovnega posvetovanja. Sledilo je še osem strokovnih posvetovanj, in 12 mednarodnih konferenc. Zborniki prvih petnajstih posvetovanj/mednarodnih konferenc vsebujejo celotne prispevke. Teh je bilo 356. V zbornikih zadnjih šestih mednarodnih konferenc pa so dokumentirani razširjeni povzetki. Skupno število dokumentiranih vseh prispevkov na letnih konferencah je 541.

Poleg drugih aktivnosti je SDDE/SZE  do sedaj izdalo dve strokovni knjigi:

Daljinsko hlajenje Nekatere možnosti za zmanjšanje toplotnih izgub

Publikacije so v arhivu SZE in so prosto dostopne članom združenja.