• Obnovljivi viri energije (sonce, geotermija, veter, voda)
 • Toplotne črpalke kot odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe
 • Visokotemperaturne toplotne črpalke v industriji
 • Toplotne črpalke v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja
 • Odpadna toplota kot vir energije za toplotne črpalke
 • Jedrska energija
 • Plini (zemeljski plin, CNG, LNG, LPG, vodik, …)
 • Ostali primarni viri energije
 • Energija, učinkovitost, ekonomika, ekologija
 • Energetska učinkovitost
 • Trajnost in zanesljivost oskrbe z energijo
 • Cenovna dostopnost oskrbe z energijo
 • Povezovanje energetskih sektorjev (električna energija, plini, toplota in hlad)
 • Digitalizacija za boljšo povezljivost energetskih sistemov
 • Celostno upravljanje z energijo in prožnost energije
 • Sežigalnice odpadkov kot vir energije
 • Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije
 • Proizvodnja, prenos in distribucija plinov
 • Proizvodnja in distribucija toplote in hladu
 • Shranjevanje energije
 • (Elektro)mobilnost
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu
 • Zelene površine za trajnostne stavbe in mesta prihodnosti
 • Zagotavljanje kakovosti zraka v prostorih
 • Energetska učinkovitost v stavbah
 • Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Zakonodaja in regulativa