Dejavnosti

Slovensko združenje za energetiko:

  • Povezuje podjetja in dejavnosti na področju proizvodnje, transporta in distribucije energije ter njene rabe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj.
  • Skrbi za napredek stroke na področju energetike.
  • Povezuje znanja in izkušnje različnih podjetij in strokovnjakov na področju energetike.
  • Sodeluje s strokovnimi institucijami doma in v tujini s ciljem iskanja naprednih rešitev na področju trajnostne energetske oskrbe.
  • Organizira odmevno vsakoletno mednarodno konferenco energetike in izvaja druge izobraževalne aktivnosti med letom.
  • S strokovnimi in uporabnimi informacijami spodbuja člane in širšo javnost k učinkoviti rabi energije in zaščiti okolja s premišljenim vključevanjem obnovljivih virov energije v sodobno nizkoogljične energetske sisteme prihodnosti.
  • Sooblikuje energetsko strategijo Slovenije prek združenja Euroheat & Power vpliva na oblikovanje evropske energetske politike.
  • Spodbuja vključevanje mlajših, z različnih področij v aktivno delo v združenju.
  • Skrbi za prenos znanja s področja energetike med različnimi strokami in generacijami.