V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) bomo v sodelovanju z glavnim sponzorjem, podjetjem Kronoterm, organizirali Mednarodno konferenco SZE 2024, ki bo potekala od 2. do 4. junija 2024 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Glavna tema konference – Odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe

Posledice podnebnih sprememb se kažejo vse okrog nas, od zmanjševanja biotskih raznolikosti do pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so požari, suše in poplave. Z visokotehnološkimi rešitvami lahko izboljšamo energetsko učinkovitost, zagotavljamo čistejšo energijo ter omogočimo blagostanje v družbi.

Mednarodna konferenca SZE 2024 bo obravnavala aktualne odzive vseh energetskih sektorjev na podnebne spremembe, prikazala primere dobrih praks kot odgovor na podnebne in politične izzive. Poudarek bo na energetski učinkovitosti toplotnih črpalk ter njenih rešitvah.

Vljudno vas vabimo na Mednarodno konferenco SZE 2024, ki bo povezala domače in tuje strokovnjake ter omogočila vzpostavitev novih poslovnih priložnosti.

***

Ena izmed glavnih dejavnosti Slovenskega združenja za energetiko SZE je organizacija že tradicionalne letne mednarodne konference. 

Vse konference, razen prve, ki je potekala ob ustanovitvi leta 1988 v Zrečah, organiziramo v našem obmorskem kraju Portorožu, kjer v prijetnem pomladnem mediteranskem okolju poskrbimo za najboljše možne pogoje za uspešen strokovni in tudi za družabni del srečanj. Z zanimivimi prispevki in z mednarodnimi povezavami članov združenja privabljamo iz leta v leto več uglednih in priznanih predavateljev iz tujine. Mednarodni značaj konference se vse bolj krepi s številnimi stalnimi gosti iz več kot 12 Evropskih držav, prisotni pa so že bili tudi gostje s Kitajske in ZDA. Konferenca udeležencem nudi mnoge priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj za doseganje višje energetske in ekonomske učinkovitosti tako pri snovanju novih ter obratovanju in vzdrževanju obstoječih energetskih sistemov. Tu je tudi priložnost, da se soočijo različni pogledi in mnenja ter se skozi konstruktivne razprave poišče najboljše rešitve.

Številne posodobitve in nove rešitve na področju daljinske energetike, implementirane v Sloveniji, kažejo na to, da so naša dosedanja skupna prizadevanja na minulih konferencah SDDE/SZE pomembno prispevala k bolj učinkoviti in zanesljivi energetski oskrbi v Sloveniji. Ponosni smo, da je konferenca Slovenskega združenja za energetiko nedvomno postala osrednji dogodek na področju termoenergetike, ne samo v Sloveniji ampak tudi na območju bivše Jugoslavije. To nas nedvomno navdihuje, da z delom nadaljujemo in tudi v prihodnje organiziramo uspešne konference.