• Soproizvodnja na osnovi trajnostnih virov energije
 • Povezovanje energetskih sektorjev: proizvodnja – distribucija – končna raba
 • Nove generacije daljinskega ogrevanja in hlajenja – smeri razvoja
 • Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
 • Z digitalizacijo do boljše povezljivosti energetskih sistemov
 • Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive o energetski učinkovitosti
 • Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Zagotavljanje kvalitete prostorskega zraka
 • Zračni sistemi
 • Toplotne črpalke
 • Energetska učinkovitost gospodinjskih aparatov
 • Hramba energije
 • Mobilnost
 • Teoretična in aplikativna  podpora razvoju  energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Zakonodaja in regulativa
 • Celostno upravljanje z energijo in prožnost energije