NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKA

Pripravite prispevek Mednarodne konference SZE 2022 na vnaprej pripravljeni predlogi, v obsegu 1 strani, v slovenskem jeziku. Hkrati vas tudi naprošamo, da v kolikor je mogoče, pripravite prispevek tudi v angleškem jeziku (zaradi specifične terminologije).

Vsi prispevki (v slovenščini in angleščini) bodo zbrani v zborniku konference, ki ga bodo prejeli vsi udeleženci Mednarodne konference 2022 na dan dogodka.

Zadnji rok za oddajo prispevkov na predlogi je 20. april 2022 na info@sze.si.

SZE 2022 – Predloga povzetka prispevka

SZE 2022 Conference form


NAVODILA ZA PREDSTAVITEV PRISPEVKA NA MEDNARODNI KONFERENCI

Na Mednarodni konferenci SZE bodo 6. in 7. junija 2022 potekala vzporedna predavanja glede na sekcije. Vaš prispevek bo glede na tematiko razvrščen v določeno sekcijo.  Program konference je trenutno v pripravi.

Predavatelj ima na voljo 13-15 min za predstavitev prispevka ter 5 min za morebitna vprašanja občinstva. Jezik (slovenščina ali angleščina) predstavitve si predavatelj izbere sam. Svetujemo, da je powerpoint predstavitev dvojezična.

Predavatelje prosimo, da Powerpoint predstavitev pošljejo najkasneje do 1. junija 2022 na info@sze.si. Vse pravočasno poslane predstavitve bodo na dan konference že naložene na računalnik.

Za predstavitev prispevka na Mednarodni konferenci SZE 2022 je obvezna elektronska prijava na konferenco https://www.sze.si/prijava-sze-2022/