Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2022. Letošnja tematika je usmerjena v trajnostno zagotavljanje energije za zdravo delovno in bivalno okolje nas in naših zanamcev. Tematika je obsežna ter aktualna, zato k sodelovanju vabimo tudi mlade, ki zrejo v trajnejšo prihodnost.

Prosimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi temami.

Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.
Rok za oddajo povzetkov je 25. februar 2022 na e-naslov info@sze.si.

Obvestila  o umestitvi prispevka v program konference bo strokovni odbor pripravil
do 21. marca 2022.