Spoštovani,

živimo v času intenzivnih podnebnih sprememb. Dvig povprečne temperature ozračja je povzročen predvsem z načinom našega življenja in težnjo po večjem udobju v delovnem in bivalnem okolju, saj to povzroča povečano rabo energije. Ker sta namreč gradnja in vzdrževanje stavb odgovorna za skoraj 40 odstotkov izpustov toplogrednih plinov, je pri doseganju podnebnih ciljev ključno trajnostno zagotavljanje energije za zdravo delovno in bivalno okolje. Vendar željeni cilj brezogljične družbe je časovno še relativno oddaljen. V tem prehodnem času, dokler smo še vezani na uporabo fosilnih goriv, je zato pomembno, da z energijo ravnamo skrajno varčno, z najmanjšimi možnimi vplivi na okolje.

Z izzivi podnebnih sprememb se lahko spopademo le s sodelovanjem.

Bossplast

Raba energije za ogrevanje se bo v prihodnosti nedvomno zmanjševala, vendar se bo povečevala raba energije za hlajenje. Napovedi globalnih kazalcev energetike kažejo, da se bosta ti dve vrsti energetskih potreb v naslednjih 30 letih izenačili, kar pomeni, da moramo torej več pozornosti nameniti hlajenju zgradb.

S kakovostjo zraka v našem delovnem in bivalnem okolju sta močno povezana tudi delovna učinkovitost in zdravje ljudi, kar pa bomo dosegli tudi s pravilno zasnovo, izvedbo in upravljanjem prezračevalnih naprav.

Raba energije za ogrevanje se bo v prihodnosti nedvomno zmanjševala, vendar se bo povečevala raba energije za hlajenje. Napovedi globalnih kazalcev energetike kažejo, da se bosta ti dve vrsti energetskih potreb v naslednjih 30 letih izenačili, kar pomeni, da moramo torej več pozornosti nameniti hlajenju zgradb.

S kakovostjo zraka v našem delovnem in bivalnem okolju sta močno povezana tudi delovna učinkovitost in zdravje ljudi, kar pa bomo dosegli tudi s pravilno zasnovo, izvedbo in upravljanjem prezračevalnih naprav.

Tega se čedalje bolj zavedamo, zato v našem podjetju temu področju posvečamo vedno več pozornosti. Pri tem ugotavljamo, da ima SZE pri ozaveščanju eno ključnih vlog, saj postavlja temelje za širši družbeni in strokovni konsenz trajnostne energetike. Povezovanje in sodelovanje sta torej ključni besedi prihajajoče konference SZE. Samo s skupnimi močmi bomo uspeli doseči zastavljene cilje in presegli zidove posameznih strok in tudi industrij.

Vabljeni ste, da se udeležite Mednarodne konference SZE, da skupaj pretvorimo ambicije v dejanja.

 

O podjetju

Bossplast, d.o.o., je dobavitelj izdelkov in rešitev na področju opreme za strojne inštalacije in umetne klime. Ključni elementi našega prodajnega programa so distributivni elementi, klimatske naprave, montažni materiali, ventilatorji, hladilno-ogrevalna tehnika, izolacija in elementi avtomatike.

Velika izbira kakovostnih materialov in naprav ter naše izkušnje in strokovna pomoč pri izbiri optimalne tehnične rešitve omogočajo izvedbo projektov, s katerimi so naši investitorji in uporabniki zelo zadovoljni. Izbiramo dobavitelje, ki sledijo naši viziji. Pravilna izbira sodelavcev, izobraževanja in timsko delo so ključni elementi našega uspeha. Znanje, raziskave in razvoj ter inovativnost nam omogočajo prepoznavnost na globalnem trgu.

Z našim znanjem in s podporo naših dobaviteljev skrbimo za izobraževanje arhitektov, projektantov in monterjev ter tako dvigujemo raven tehnične kulture na področju našega delovanja. Sodelujemo s tujimi in domačimi podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in najnaprednejšimi tehnologijami. Pomagamo pri izbiri optimalnih rešitev, kakovostnih materialov, pravilni vgradnji in ustreznem vzdrževanju strojnih inštalacij.