NAGOVOR STRATEŠKEGA PARTNERJA KONFERENCE – TECES

Spoštovani,

pametne, energetsko učinkovite in povezljive stavbe postajajo vedno pomembnejši del infrastrukture pametnih mest in energetskih skupnosti. Učinkovita in zanesljiva oskrba z električno energijo, toploto in hladom je ključnega pomena za udobno in trajnostno bivanje človeka.

Vsesplošna digitalizacija zahteva medsebojno povezljivost pametnih naprav in sistemov za aktivno upravljanje stavb ter rešitev oskrbe z energijo. To zahteva od proizvajalcev in ponudnikov  obvladovanje vedno bolj kompleksnih in bolj povezanih rešitev. Vedno pomembnejši vidik tako postaja celostno upravljanje z energijo ob upoštevanju potreb in želja končnih uporabnikov.

Za nekatere predstavlja to velik problem, tudi izgubo konkurenčnosti, za druge pa velik razvojni in inovacijski potencial ter svojevrstni izziv, saj se ustvarjajo priložnosti za razvoj novih rešitev in novih poslovnih modelov.

Mednarodna konferenca SZE 2021 je torej odlična priložnost za izmenjavo izkušenj med domačimi in tujimi strokovnjaki, poleg tega pa je namenjena tudi ustvarjanju sinergij med raznolikimi deležniki, ki soustvarjajo našo energetsko bodočnost.

Vabljeni, da se nam pridružite na Mednarodni konference SZE 2021.

mag. Matej Gajzer
direktor TECES | direktor SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo


SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od leta 2017 eden izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanju Strategije pametne specializacije Slovenije s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Združuje več kot 78 deležnikov, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, s fokusi na lesu in lesni verigi, naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov, aktivnega upravljanja stavb in uporabniku prilagojenega ambienta.

TECES, s sloganom »Where  Linking Creates Synergy«, že od 2001 kot inovacijski grozd združuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike energetsko učinkovitih rešitev. Produkti članov predstavljajo raznovrstni izdelki, kot so električne naprave in sistemi, elektromotorski pogoni, mehatronski sklopi, komponente … in rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo, od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe. TECES je nosilec več razvojnih partnerstev in je od leta 2017 tudi nosilec in koordinator SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).