Program Mednarodne konferenca SZE 2021
28. in  29. junij 2021
Grand hotel Bernardin, Portorož in prek spleta

Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu

Ponedeljek, 28. junij 2021


09.00-10.00   Prijava udeležencev konference

10.00-10.15    Otvoritev konference – voditeljica ga. Branka Božič
Matej Gajzer – predsednik organizacijskega odbora
Alojz Poredoš – predsednik SZE

10.15 – 11.00 Uvodna plenarna predavanja

 • Christian Zinglersen, direktor ACER
 • Duška Godina, direktorica Agencije za energijo RS
 • Ivan Šmon, predsednik WEC Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)
 • Annamária Nádor, Geological and Geophysical Institute of Hungary
 • Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo


11.00-12.45    Panelna razprava na temo obnovljivega ogrevanja in hlajenja pametnih stavb in domov – v sodelovanju z Euroheat & Power

Moderatorja: Mateja Panjan in Andrej Kitanovski
Udeleženci (Presentation of panelists):

 • Paul Voss, EuroHeat and Power
 • Ralf Roman Schmidt, Avstrijski tehnološki inštitut in platforma RHC 
 • Milan Jungič, Danfoss
 • Robert Šipec, Ministrstvo za obrambo RS
 • Gorazd Štumberger, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
 • Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo Slovenije

12.45-13.00    Predstavitev zlatega sponzorja

13.00-14.00  Kosilo

 

Programski sklopi – SEKCIJE

Ponedeljek, 28. junij 2021

14.00- 16.00 paralelne sekcije

SEKCIJA 1A – Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije, oskrba z energijo

 1. Sklop TS3 raziskovalnega programa IEA DHC – omrežja daljinskega ogrevanja in hlajenja v povezanem energetskem sistemu
  Ralf-Roman Schmidt, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Avstrija
 2. Gorivne celice in njihov vpliv na omrežje
  Darko Vidinikj, Iskratel d.o.o., Slovenija
 3. RESHUB Network – projekt vzdržne energije
  Robert Šipec, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenija
 4. Raba hidrotermalne in plitve geotermalne energije v sistemu daljinskega ogrevanja mesta Maribor
  Damir Staničić, Jure Čižman, Marko Matkovič, Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost; Joerg Prestor, Janja Svetina, Geološki zavod Slovenije; Miran Rožman, Ljubo Germič, Energetika Maribor, Slovenija
 5. Najučinkovitejše rešitve sočasnega ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode v turističnih objektih
  Dean Besednjak, Bogdan Kronovšek, Luka Rednak, Kronoterm, Slovenija
 6. Kdo bo zmagal v energetiki prihodnosti, trg elektrike in toplote ali končni odjemalec
  Amer Karabegović, Danfoss Trata, Ljubljana

SEKCIJA 1B – Daljinsko ogrevanje in hlajenje – smeri razvoja, digitalizacija

 1. Idejna zasnova uvedbe lokalnega ogrevanja s sončno energijo pri preureditvi daljinskega ogrevanja z uporabo sodobne dvofunkcijske toplotne postaje na primeru prikaza tehnologije v Beogradu v sklopu projekta Related
  Ljubiša Vladić, Miloš Vujašević, Radmilo Savić – JKP Beogradske elektrane, Srbija
  Matteo Caramaschi, Kasper Korsholm Østergaard,Torben Schifter Holm – Metro Therm, Danska
 2. Razvoj predikcijskih modelov za napovedovanje odjema toplote v sistemu daljinskega ogrevanja
  Primož Potočnik, Edvard Govekar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Primož Škerl, Energetika Ljubljana, Slovenija
 3. Kako in zakaj optimizirati temperaturno razliko v sistemu daljinskega ogrevanja
  Jan Orož, Sandro Terzić, Danfoss Trata d.o.o., Slovenija
 4. Izzivi pri izvedbi posodobitev v obstoječem sistemu SCADA beograjskega sistema daljinskega ogrevanja
  Tatjana Nušić, Dubravka Jovančić, Petar Vasiljevi, JKP Beogradske elektrane, Srbija
 5. Uporaba digitalnih tehnologij v distribucijskem sistemu toplote v Šaleški dolini
  Rok Miklavžina, Komunalno podjetje Velenje d.o.o, Slovenija
 6. Prihodnost odnosov s strankami v daljinskem ogrevanju
  Marta Kovacs, Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., Madžarska

16.00-16.30 Odmor

16.30 -18.10 Paralelne sekcije

 

SEKCIJA 2A – Hranilniki energije in stavbe

 1. Nov velik projekt shranjevanja toplote v Københavnu z okolico
  Lars Gullev, CEO VEKS, Danska
 2. Pametno in energetsko učinkovito zmanjšanje tveganja nastanka legionele v sistemih sanitarne vode
  Peter Meža, Danfoss Trata d.o.o., Slovenija
 3. Latentno shranjevanje energije v stavbah
  Urška Mlakar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 4. Primer dobre prakse delovanja skoraj nič-energijske stavbe
  Simon Muhič, INOVEKS d.o.o., SIMUTEH s.p. in Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo; Matej Dulc, DULC d.o.o., Slovenija
 5. Energetska sanacija, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje v obstoječem objektu in novogradnji
  Blaž Sobočan, Dvojezična srednja šola Lendava, Elektromehanika Ouček, Slovenija

SEKCIJA 2B – Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo

 1. Kaj prinaša Evropski zeleni dogovor plinski panogi?
  Marko Ileršič, Plinovodi d.o.o. Slovenija
 2. Mikrokogeneracija z uplinjanjem odpadne biomase – rešitev za električno omrežje s TČ
  Peter Novak, Simon Muhič, Fakulteta za strojništvo, UNM, Marjan Kejžar, Rikema, Michail Fricovsky, Artim, Slovenija
 3. Zagon in obratovanje sistema pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih odjemov
  Marko Širovnik, Plinovodi d.o.o., Slovenija
 4. Predstavitev »ENTSOG 2050 Roadmap for Gas Grids«
  Jošt Štrukelj, Plinovodi d.o.o., Slovenija
 5. OPERH2 – Rešitev za fleksibilno upravljanje z energijo v steklarski industriji Tomaž Buh, Solvera Lynx d.o.o., Slovenija

20.00 Gala večerja

 

Torek 29. junij 2021

9.00-11.00 Paralelne sekcije

SEKCIJA 3A – Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah

 1. Varčevanje z energijo na podlagi evropskih predpisov: osni ventilatorji
  Oleg Bondarenko, Fabian Schmelz, Andreas Schaffhauser, ruck Ventilatoren GmbH, Nemčija
 2. Rezultati preizkusa toplotne črpalke v realnih pogojih delovanja
  Vladimir Soldo, Luka Boban, Iva Bertović, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
 3. Sodobni kuhinjski ventilacijski strop za prezračevanje velikih kuhinj
  Janez Kovač Myint, Ivan Šekarija, AL-KO THERM d.o.o., Slovenija
 4. Analiza izboljšanja energetske učinkovitosti toplotne črpalke zrak-voda z glikolskim prenosnikom toplote
  Primož Poredoš, Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Franc Marovt, Kronoterm d.o.o.; Alojz Poredoš, Slovensko združenje za energetiko, Slovenija

SEKCIJA 3B – Daljinsko ogrevanje in hlajenje – smeri razvoja, digitalizacija

 1. Kako preprečiti nihanja – nove digitalne rešitve, ki so optimizirale delovanje Giessenskega omrežja v nekaj minutah
  Andrej Farazin, Sasa Kojic, Andre Kunigk, Danfoss Trata d.o.o, Slovenija
 2. Primerjava daljinskega ogrevanja 4. in 5. generacije
  Oddgeir Gudmundsson, Jan Eric Thorsen in Marek Brand, Danfoss A/S, Heating Segment – Nordborg – DK, Application Center, Danska
 3. Izboljšanje učinkovitosti daljinskega omrežja z novimi podzemnimi tehnologijami
  Andrea Sichna, Vexve Oy, Finska
 4. Načrti ogrevanja in hlajenja: razogljičenje z daljinsko energetiko in s povezovanjem sektorjev
  Susanne Tull, višja sodelavka za odnose z javnostmi, Danfoss
 5. Uporaba toplotnih črpalk v sistemih daljinskega ogrevanja
  Dean Besednjak, Bogdan Kronovšek, Luka Rednak, Kronoterm d.o.o., Slovenija

11.00-11.30 Odmor

11.30 -13.30 Paralelne sekcije

SEKCIJA 4A – Teoretična in aplikativna znanja ter energetska oskrba industrije, regulativa

 1. Izboljšanje sistema shranjevanja toplote pri prenovi stanovanjskih stavb
  Rok Koželj, Rok Stropnik, Peter Kolar, Eva Zavrl, Damjan Klobčar, Uroš Stritih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 2. Enostavno orodje za določanje razporeditve cevi “skin” kondenzatorja na hladilnih aparatih
  Anja Kuhelj, Jasmina Simonič, Stefano Dall’Olio, Katja Klinar, Nada Petelin, Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  Jure Mencinger, Dejan Dren, Vlado Bač, Gorenje gospodinjski aparati, Slovenija
 3. Eksperimentalna in numerična določitev časa sušenja aktivnega blata
  Timi Gomboc, Matej Zadravec, Jurij Iljaž, Matjaž Hriberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 4. Analiza izboljšanja energetske učinkovitosti sušilnega stroja s toplotno črpalko z uporabo okolju prijaznejšega hladiva R450A
  Pero Gatarić, Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Slovenija, Primož Poredoš, Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 5. Prenove sistemov daljinskega ogrevanja – ovire, priložnosti in podporni ukrepi Jure Čižman, Stane Merše, Institut »Jožef Stefan« – CEU, Slovenija

SEKCIJA 4B – Hranilniki energije in pametne stavbe, ter trajnostne energetske rešitve prihodnosti

 1. Od energetsko učinkovitih stavb do pametnih mest – Evropski raziskovalni projekt POCITYF
  Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Slovenija
 2. Regulatorji v službi upravljanja z energijo v pametnih stavbah
  Igor Godec, PROF.EL d.o.o., Slovenija
 3. Modularna gradnja in visoka energetska učinkovitost z roko v roki
  David Močnik, Matej Možina, Marko Hočevar, REM d.o.o., Slovenija
 4. Energetska prenova stavb po modelu EPC (Energy performance contracting), Tilen Smolnikar, Milan Šturm, Petrol d.d., Slovenija
 5. Implementacija tehnologije toplotnih črpalk v kmetijsko-proizvodnem procesu
  Dean Besednjak, Bogdan Kronovšek, Luka Rednak, Kronoterm d.o.o., Slovenija
 6. Izkušnje z rabo enote za dogrevanje pri cirkulaciji STV v večstanovanjski stavbi
  Jan Eric Thorsen, direktor, Danfoss Heating Segment Application Centre, Oddgeir Gudmundsson, Marek Brand, Danfoss A/S, Nordborgvej, Danska

 

13.30  Zaključek