Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2020. Letošnja tematika je usmerjena v prihodnost, zato k sodelovanju vabimo tudi mlade, ki želijo kreirati prihodnost oskrbe in rabe energije v pametni stavbi in domu.

Vabimo vas, da pripravite povzetek prispevka v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu z razpisanimi temami.

Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.

Rok za oddajo povzetkov je podaljšan do 10. januarja 2020.

Povzetek pošljite na e-naslov info@sze.si.