V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) bomo v sodelovanju z glavnim sponzorjem, podjetjem Resalta, organizirali Mednarodno konferenco SZE 2023, ki bo potekala od 4. do 6. junija 2023 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Glavna tema konference – Energetska učinkovitost ter trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo
V času intenzivnih podnebnih sprememb je trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo odločilen element za izboljševanje blaginje ljudi ter doseganje globalne konkurenčnosti. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti so za doseganje teh ciljev ključnega pomena. Povezovanje in sodelovanje je nujno za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti.

Na Mednarodni konferenci SZE 2023 bodo na osnovi smernic Evropske komisije obravnavane različne možnosti praktičnih aplikacij novih tehnologij ter prikazani primeri poslovnih modelov, ki temeljijo na medsektorskem povezovanju. Samo s skupnimi močmi bomo uspeli doseči zastavljene cilje in preseči zidove posameznih strok, industrij in sektorjev.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Mednarodne konference SZE ter s svojim prispevkom pomagate pri uresničevanju vizij v konkretne projekte.

***

Ena izmed glavnih dejavnosti Slovenskega združenja za energetiko SZE je organizacija že tradicionalne letne mednarodne konference. 

Vse konference, razen prve, ki je potekala ob ustanovitvi leta 1988 v Zrečah, organiziramo v našem obmorskem kraju Portorožu, kjer v prijetnem pomladnem mediteranskem okolju poskrbimo za najboljše možne pogoje za uspešen strokovni in tudi za družabni del srečanj. Z zanimivimi prispevki in z mednarodnimi povezavami članov združenja privabljamo iz leta v leto več uglednih in priznanih predavateljev iz tujine. Mednarodni značaj konference se vse bolj krepi s številnimi stalnimi gosti iz več kot 12 Evropskih držav, prisotni pa so že bili tudi gostje s Kitajske in ZDA. Konferenca udeležencem nudi mnoge priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj za doseganje višje energetske in ekonomske učinkovitosti tako pri snovanju novih ter obratovanju in vzdrževanju obstoječih energetskih sistemov. Tu je tudi priložnost, da se soočijo različni pogledi in mnenja ter se skozi konstruktivne razprave poišče najboljše rešitve.

Številne posodobitve in nove rešitve na področju daljinske energetike, implementirane v Sloveniji, kažejo na to, da so naša dosedanja skupna prizadevanja na minulih konferencah SDDE/SZE pomembno prispevala k bolj učinkoviti in zanesljivi energetski oskrbi v Sloveniji. Ponosni smo, da je konferenca Slovenskega združenja za energetiko nedvomno postala osrednji dogodek na področju termoenergetike, ne samo v Sloveniji ampak tudi na območju bivše Jugoslavije. To nas nedvomno navdihuje, da z delom nadaljujemo in tudi v prihodnje organiziramo uspešne konference.