NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKA

Pripravite prispevek Mednarodne konference SZE 2023 na vnaprej pripravljeni predlogi, v obsegu 1 strani v slovenskem jeziku. Hkrati vas naprošamo, da pripravite prispevek tudi v angleškem jeziku (zaradi specifične terminologije).

Vsi prispevki (v slovenščini in angleščini) bodo zbrani v zborniku konference, ki ga bodo prejeli vsi udeleženci Mednarodne konference 2023 na dan dogodka.

Zadnji rok za oddajo prispevkov na predlogi je 23. april 2023 na info@sze.si.

Predloga prispevka SZE 2023 – Slovensko>>
Predloga prispevka SZE 2023 – Angleško>>

NAVODILA ZA PREDSTAVITEV PRISPEVKA NA MEDNARODNI KONFERENCI

Na Mednarodni konferenci SZE bodo 5. in 6. junija 2023 potekala vzporedna predavanja glede na sekcije. Vaš prispevek bo glede na tematiko razvrščen v določeno sekcijo.  Program konference je trenutno v pripravi.

Predavatelj ima na voljo 13-15 min za predstavitev prispevka ter 5 min za morebitna vprašanja občinstva. Jezik (slovenščina ali angleščina) predstavitve si predavatelj izbere sam. Svetujemo, da je powerpoint predstavitev dvojezična.

Predavatelje prosimo, da Powerpoint predstavitev pošljejo najkasneje do 1. junija 2023 na info@sze.si. Vse pravočasno poslane predstavitve bodo na dan konference že naložene na računalnik.

Za predstavitev prispevka na Mednarodni konferenci SZE 2023 je obvezna elektronska prijava na konferenco/registracija tukaj>>.