Mednarodna konferenca SZE 2023

4.-6. junij 2023, Grand Hotel Bernardin, Portorož

Nedelja, 4. junij 2023

15.30-18.00    Postavitev razstavnih prostorov (sponzorji)
17.00-18.00    Občni zbor SZE
19.00-22.00    Druženje – lokacija & podrobnosti>>

Ponedeljek, 5. junij 2023

09.00-10.00    Prijava udeležencev konference
10.00-10.20    Uvodni pozdravi

 • Jože Torkar, direktor področja operacij, Resalta
 • Alojz Poredoš, predsednik Slovenskega združenja za energetiko
 • Bojan Kumer, minister na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo

10.20-11.20    Plenarna predavanja

 • Tomaž Katrašnik, vodja Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  Ekspedicija od makro sistemov do nano struktur skozi prizmo izzivov sodobne energetike
 • Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
  Vloga in potencial jedrske energije pri učinkovitem doseganju energetskih in podnebnih ciljev v Sloveniji
 • Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji
  Zeleni prehod in energetska učinkovitost

11.20-11.35    Odmor za kavo

11.35-12.00   Predstavitev zlatih sponzorjev: Danfoss, Bossplast in INNIO Jenbacher GmbH & Co OG

12.00-13.00    Panelna razprava na temo: Energetska učinkovitost ter trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo
Uvod v panelno razpravo: Andrej Kitanovski, vodja Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Moderatorja: Andrej Kitanovski in Mateja Panjan

Sodelujoči:

 • Duška Godina, Agencija za energijo Republike Slovenije
 • Marjan Eberlinc, Plinovodi
 • Aleksander Mervar, ELES
 • Martin Novšak, GEN energija
 • Robert Šipec, Ministrstvo za obrambo RS
 • Primož Škerl, Energetika Ljubljana
 • Jože Torkar, Resalta

13.00-14.00    Kosilo

14.00-16.00    Vzporedna predavanja

SEKCIJA A1:  Daljinsko ogrevanje in hlajenje, OVE
Moderator: Jože Torkar

 1. Projekt Zero – mesto Sonderborg, DK, do leta 2029 brezogljično
  Lars Gullev, Senior consultant; VEKS, Danska
 2. Draginja na področju energetike in regulacija cen toplote
  Tadej Fajfar; Agencija za energijo, Slovenija
 3. Izboljšana povratna temperatura daljinskega ogrevanja s konceptom naknadnega hlajenja
  Jan Eric Thorsen, Oddgeir Gudmundsson, Marek Brand; Danfoss Climate Segment, Nordborg, Danska
 4. Nova inovativna rešitev za spletno odkrivanje puščanj v omrežju daljinskega ogrevanja
  Ljubiša Vladić1, Miloš Vujašević1, Kosta Majkić2; 1PUC “Beogradske elektrane”, 2“Majkić” d.o.o, Srbija
 5. Energetska vizija podjetja Energetika Maribor na področju trajnostne oskrbe s toploto
  Matija Meden, Alen Kolman, Miran Rožman; Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Slovenija

SEKCIJA B1: Ogrevanje, hlajenje, klimatizacija in prezračevanje v stavbah
Moderator: Gregor Jeglič

 1. Kakovost zraka in koncentracija radona v prostorih šol in vrtcev
  Simon Muhič1,2,3,4, Tatjana Muhič1,2; 1Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS, d.o.o., 2SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p., 3Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, 4Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija
 2. Izpolnjevanje podnebnih ciljev Slovenije: vpliv lokalnega prezračevanja z rekuperacijo toplote v stanovanjskih stavbah
  Robert Heinze; getAir GmbH, University of Applied Science, Düsseldorf, Nemčija
 3. Kriteriji kakovosti klimatskih naprav
  Alexander Feichter; EUROCLIMA AG, Italija
 4. Sistemi obdelave zraka s spremenljivim pretokom
  Lorenzo Rossi, Sintra Sales Director; Sintra, Italija
 5. Optimiranje delovanja lamelnih rekuperatorjev
  Janez Kovač Myint; AL-KO THERM d.o.o., Slovenija

16.00-16.30    Odmor za kavo

 

16.30-18.10    Vzporedna predavanja

SEKCIJA A2:  Oskrba s plinom in električno energijo
Moderator: Dejan Koletnik

 1. Uporaba regresije in nevronskih mrež za napoved porabe zemeljskega plina za dan vnaprej
  Jure Ravnik, Matjaž Hriberšek, Matjaž Ramšak; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, Slovenija
 2. Prilagoditev EU plinovodnega sistema na spremenjene razmere in pogled naprej
  Marko Ileršič; Plinovodi d.o.o., Slovenija
 3. Pridobivanje vodika in sintetičnega metana v jedrskih elektrarnah
  Kaja Zupančič, Jure Jazbinšek, Tomaž Žagar; GEN energija, Slovenija
 4. Enotni informacijski sistem za sektor plina
  Marko Širovnik; Plinovodi d.o.o., Slovenija
 5. Prenova obračunavanja omrežnine za elektroenergetska omrežja
  Mojca Španring; Agencija za energijo, Slovenija

SEKCIJA B2: Ogrevanje, hlajenje, klimatizacija in prezračevanje v stavbah
Moderator: Gregor Jeglič

 1. Ogrevanje športnega šotora in dimenzioniranje hranilnika toplote (“kratkotrajno” oz. “dnevno” shranjevanje (dan/noč)) ter toplotne črpalke
  Gašper Brunskole1,2, Gregor Jeglič1, Uroš Stritih2; 1Bossplast d.o.o., 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 2. Izzivi sodobnega računanja rabe energije za ogrevanje v modernih stavbah
  Sabina Jordan, Jože Hafner; Zavod za gradbeništvo Slovenije, Slovenija
 3. Inteligenca – orodje za upravljanje energetskih storitev v stavbah
  Radmilo Savić, Tatjana Tomić-Janković, Nebojša Dikić; PUC “Beogradske elektrane”, Srbija
 4. Učinkovita distribucija energije v stavbah z nameščenimi solarnimi PV sistemi in/ali baterijskimi sistemi
  Hrvoje Lasić; muonio.me
 5. Hibridne elektrarne: vzvod za dekarbonizacijo
  Benjamin Černoša, Andrej Ljubenko; Siemens Energy d.o.o., Slovenija

 

20.00-24.00    Gala večerja – Grand hotel Bernardin, avla

Torek, 6. junij 2023

10.00-12.00    Vzporedna predavanja

SEKCIJA A3: Daljinsko ogrevanje in hlajenje, OVE
Moderator: Amer Karabegović

 1. Izzivi proizvodnje toplote za sisteme daljinskega ogrevanja – znotraj in izven predpisov
  Amer Karabegovič; Danfoss, Slovenija
 2. Trajnostni načrti sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja
  Aleksander Trupej; Agencija za energijo, Slovenija
 3. Rast cen energije: kako vpliva na proces obnove in posodobitve sistema daljinskega ogrevanja?
  Dejan Jovišević; Eko toplane Banja Luka, Bosna in Hercegovina
 4. Povečanje deleža OVE v daljinskem ogrevanju – bistveni prispevek k razogljičenju Srbije
  Petar Vasiljević; JKP “Beogradske elektrane”, Srbija
 5. Optimiranje velikosti hranilnika toplote za sistem daljinskega ogrevanja
  Luka Bregar1, Eneja Osterman1, Uroš Stritih2; 1Interenergo d.o.o., 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 6. Pregled možnosti razširitev sistema SCADA v toplarni “Novi Beograd”
  Tatjana Nušić, Dubravka Jovančić; DH “Beogradske elektrane“, Srbija

SEKCIJA B3: Toplotne črpalke, hladilni sistemi
Moderator: Dean Besednjak

 1. Izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje s toplotno črpalko
  Primož Flis; Resalta, Slovenija
 2. Razvoj termoelektrične podporne toplotne črpalke za podpostajo nizkotemperaturnega sistema daljinskega ogrevanja
  Tomc1, B. Vidrih1, S. Bogić1, J. Perne1, M. Bobič2, A. Kitanovski1; 1Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 2Danfoss Trata d.o.o, Ljubljana, Slovenija
 3. Tehnologija toplotnih črpalk s sorpcijskimi sredstvi za nizkoogljično klimatizacijo
  Primož Poredoš1,2, Zhao Shao1, He Shana, Ruzhu Wang1; 1Institute of Refrigeration and Cryogenics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, Kitajska, 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 4. Toplotne črpalke za izkoriščanje srednje in višjetemperaturnih virov toplote
  Luka Rednak; Kronoterm d.o.o., Slovenija
 5. Ključni dejavniki za projektiranje toplotnih črpalk in večnamenskih sistemov
  Luigi Rossettini, International Director AERMEC / AICARR member

12.00-12.30    Odmor za kavo


12.30-14.30   Predavanja

SEKCIJA A4: Energetska učinkovitost komponent in sistemov
Moderator: Dejan Koletnik

 1. Celovit pristop k optimizaciji energetskih sistemov v industriji
  Uroš Glavina, Žiga Rančov, Nejc Božič, Marjan Brelih; Resalta d.o.o., Slovenija
 2. Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo
  Olivera Baćović Dolinšek, Rajko Dolinšek; Informa Echo, Slovenija
 3. ALENOS – alternativna energetska oskrba strelišč
  Ines Osterc; Ministrstvo za obrambo RS, Slovenija
 4. “Production and properties of HTLS conductors”
  Peter Barkóczy; FUX Co., Madžarska
 5. Princip delovanja in uporaba komore za preizkušanje grelnih teles
  Miran Muhič1, Matjaž Osojnik1, Matija Matičič1, Matjaž Prek2, Urška Mlakar2, Uroš Stritih2; 1Danfoss Trata, 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija


14.30-15.00    Zaključek konference

15.00-17.00    Pospravljanje razstavnih prostorov