Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2023. Letošnja tematika je usmerjena v energetsko učinkovitost ter trajnostno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo. Tematika je obsežna ter aktualna, zato k sodelovanju vabimo tudi mlade, ki zrejo v trajnejšo prihodnost.

Prosimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi temami.

Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.

Rok za oddajo povzetkov je 28. februar 2023 na e-naslov info@sze.si.

Obvestila  o umestitvi prispevka v program konference bo strokovni odbor pripravil do 20. marca 2023.