Mednarodna konferenca SZE 2019
Vljudno vas vabimo na tradicionalno Mednarodno konferenco SZE 2019, ki bo potekala od 31. marca do 2. aprila 2019 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.
Slovensko združenje za energetiko SZE kot naslednik Slovenskega društva za daljinsko energetiko SDDE je prepoznalo moč povezovanja vseh področij energetike za bolj trajnostno in čisto oskrbo z energijo. Program delovanja SZE  in program te konference je odprt za vsa področja energetske oskrbe, od proizvodnje preko distribucije do končne rabe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj. Samo s povezano obravnavo kompleksnih energetskih sistemov bomo zagotovili tehnično in ekonomsko optimalne rešitve energetske oskrbe.
 Vljudno vabljeni k aktivni udeležbi na konferenci. Skladno z razpisanimi temami pripravite povzetek svojega predlaganega prispevka in nam ga do 7. januarja 2019 pošljite na konferenca@sze.si.
 Osrednje teme konference SZE v letu 2019 so:
 • Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije
 • Energija iz odpadkov
 • Shranjevanje energije
 • Daljinsko ogrevanje in hlajenje – smeri razvoja
 • Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
 • Povezovanje sektorjev: plin-električna energija – toplota
 • Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive energetski učinkovitosti
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Raba energije v industriji in prometu
 • Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov
 • Zakonodaja in regulativa
Več informacij je v priponki in na spletni strani Mednarodne konference SZE.