Po dvajsetih letih uspešnega delovanja Slovenskega društva za daljinsko energetiko SDDE se je pokazala potreba po preoblikovanju. Zadnja leta so se v dejavnost društva vedno bolj vključevali strokovnjaki iz celotnega področja energetike. Tako je dejavnost SDDE prerasla svoje okvire, zato smo v minulem letu pripravili strategijo vsebinskega preoblikovanja in preimenovanja društva. 29. novembra 2017 je občni zbor SDDE sprejel novo organizacijsko obliko in novo ime društva. Slovensko društvo za daljinsko energetiko SDDE se je preimenovalo v Slovensko združenje za energetiko SZE. Organizacijska struktura SZE temelji na štirih sekcijah: Proizvodnja, Prenos in distribucija toplote ter plina, Raba energije ter Temeljna in aplikativna znanja. S takšno organizacijo pokrivamo celotno verigo energetske oskrbe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj. S poudarkom na energetski učinkovitosti in prednostni izrabi obnovljivih virov energije v vseh členih verige energetske oskrbe zagotavljamo horizontalno povezavo vseh sekcij.
Ob tem se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli prispevali k uspešnemu delovanju in h kakovostni rasti SDDE minulih 20 let. Ostanimo še naprej povezani tudi v okviru SZE in v našo družbo privabimo nove privržence celovite, zanesljive in trajnostne energetske oskrbe, v skrbi za čim lepšo in človeku bolj prijazno energetsko prihodnost.

Prof. dr. Alojz Poredoš
Predsednik SDDE

SDDE -> SZE