Mednarodna konferenca SZE 2019, ki je potekala od 31. marca do 2. aprila 2019 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, je v postala stičišče vrhunskih strokovnjakov z različnih področij energetike ter predstavlja odlično priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj s primeri dobrih praks.V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) smo v lanskem letu dobili povsem nov zagon za povezovanje več področij, ki se med seboj spogledujejo. Rezultat je izjemno zanimanje za Mednarodno konferenco, ki je letos privabila več kot 200 gostov iz kar 14 držav.

Letošnja konferenca z naslovom Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje je odprla številna vprašanja s področja soproizvodnje, obnovljivih virov, daljinskega ogrevanja, ogrevanja, hlajenja in klimatizacije v stavbah, oskrbe s plinom ter trajnostne energetske oskrbe prihodnosti. Na konferenci je bilo predstavljenih 48 prispevkov  v 8 sekcijah. Program konference si lahko ogledate tukaj.

V ponedeljkovem uvodnem delu konference so govorci v pozdravnih nagovorih in plenarnih predavanjih izpostavili nujnost po tesnejšem sodelovanju med energetskimi področji in sistemi. Predsednik SZE prof. dr. Alojz Poredošje poudaril, da so sodobne energetske rešitve vse bolj kompleksne, zato je potrebno okrepiti sodelovanje različnih strok znotraj področij energetike. Vse prisotne so nagovorili tudi Luigi Rossettini, predstavnik glavnega sponzorja Aermec,mag. Bojan Kumerz Ministrstva za infrastrukturo, italijanski veleposlanik v Sloveniji, Paolo Trichilo, ter ekonomski ataše z madžarskega veleposlaništva v Sloveniji, Lajos Dániel Fehér.

V plenarnem predavanju se je direktor EuroHeat & Power, Paul Voss, dotaknil doseganja energetsko-podnebnih ciljev ter poudaril potrebo po hitrem in učinkovitem ukrepanju. Zaslužni profesorAlberto Cavalliniz Univerze v Padovi, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju hladilne tehnike je predstavil razvoj hladiv bodočnosti. Dr. Franc Žlahtič, predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta je predstavilmesto slovenske energetike na svetovnem zemljevidu.

Sledila je okrogla miza z naslovom Povezovanje energetskih področij za trajnostno in zanesljivo energetsko oskrbo, v kateri so sodelovali Paul Voss (Euro Heat & Power), Lars Gullev (VEKS, Danska), Bojan Bogdanovič (EBRD, Renewable District Energy, Western Balkans), mag. Jože Torkar (PETROL), doc. dr. Tomaž Žagar (GEN energija), Gregor Jeglič (Bossplast) in dr. Franc Cimerman (Plinovodi), vodila jo je gospa Ladeja Godina Košir.

V Slovenskem združenju za energetiko si prizadevamo za tesnejše sodelovanje znotraj stroke, kar smo s podpisom 3 sporazumov to tudi dokazali. Na koncu prvega dela mednarodne konference je predsednik združenja prof. dr. Alojz Poredoš slovesno podpisal sporazume s Slovenskim združenjem elektroenergetikov – CIGRE-CIRED, katerega predstavnik je prof. dr. Maks Babuder, z gospo Sarah Jezernik, predsednico Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko – SAEE ter z madžarskim združenjem za daljinsko energetikoMaTaSzSz, katere predsednik je gospod Orban Tibor.

Mednarodna konferenca SZE 2019 je privabila in povezala strokovnjake iz Slovenije in iz širše  regije, tudi iz tujine. Da je učinkovito sodelovanje ključ do uspeha, so se strinjali vsi navzoči.

V Slovenskem združenju za energetiko se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem konference ter še posebej predavateljem, ki so delili strokovno znanje in izkušnje z nami. Veselimo se srečanja z vami tudi na naslednji Mednarodni konferenci SZE, ki bo potekala konec marca 2020.

Foto Barbara Reya