V trenutnih izrednih razmerah, ko se soočamo koronavirusom, se v Slovenskem združenju za energetiko (SZE) še posebej zavedamo svoje odgovornosti za varno oskrbo z energijo, zato želimo s strokovnim znanjem prispevati k ohranjanju stabilnega delovanja javnih zdravstvenih zavodov.

Za vzdržnost delovanja zdravstvenih zavodov in za preprečevanje širjenja koronavirusa je v tem trenutku ključno zagotavljanje varnega okolja zdravstvenemu osebju in tudi bolnikom. Poleg pravilne uporabe zaščitne opreme je pomembno tudi ustrezno delovanje ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih naprav.

Za zagotavljanje slednjega navajamo nekaj priporočil v podporo za varno delovanje javnih zdravstvenih in varstvenih zavodov.

  • Trenutno vgrajenih sistemov sedaj ne moremo spreminjati, je pa pomembno, da jih ustrezno upravljamo in jih vzdržujemo.
  • Prezračevalni in zračni ogrevalni ter hladilni sistemi naj delujejo brez recirkulacije, torej zrak iz prostora naj bo v celoti odveden v okolico, dovoden sveži zrak pa naj bo v celoti zajet iz okolice. Tam kjer tega ni možno v celoti zagotoviti, je potrebno delež obtočnega zraka nastaviti na minimum.
  • Preveriti je potrebno, da sta izstop odvedenega zraka in zajem svežega zraka izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, kjer je predpisana njuna minimalna razdalja in morebitna bariera.
  • Prezračevalne naprave in celotne sisteme je potrebno redno vzdrževati, čistiti in preverjati pravilnost delovanja. Vzdrževalno osebje, pri posegih v naprave zračnih sistemov, mora uporabljati zaščitno opremo (masko, očala, zaščitno obleko). Posebno previdnost zahteva menjava zračnih filtrov in ravnanje z izrabljenimi filtri. Delo naj opravi pravilno usposobljen serviser.
  • Naj nas ne zavede napačno prepričanje, da tako imenovani čistilci zraka lahko znatno prispevajo k širitvi koronavirusa. Te naprave lahko kvečjemu nekoliko zmanjšajo aerosolno širjenje, kar pa pomeni, da še vedno moramo uporabljati vso zaščitno opremo, ki preprečuje direktni kapljični in kontaktni prenos.

Podrobna priporočila in navodila za varno delovanje javnih zdravstvenih in varstvenih zavodov so dostopna na spletni strani podjetja Bossplast – Prezračevanje prostorov in objektov v času epidemije.