V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) bomo v sodelovanju z glavnim sponzorjem, podjetjem Bossplast, organizirali

Mednarodno konferenco SZE 2022,

ki bo potekala

v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, od 5. do 7. junija 2022.

 

Glavna tema konference – Trajnostno zagotavljanje energije za zdravo delovno in bivalno okolje

Ljudje si z gradnjo stavb ter z njihovim vzdrževanjem zagotavljamo udobno delovno in bivalno okolje, pri tem pa pogosto pozabljamo na povečano rabo energije.

Tokratna Mednarodna konferenca bo izpostavila ključne prioritete družbe – ustvarjati trajnostno energetsko oskrbo ter hkrati ljudem zagotavljati dobro počutje. Kakovost zraka pri tem igra pomembno vlogo, zato bodo posebej izpostavljeni zračni sistemi ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja delovnega in bivalnega okolja. Torej središče vsega je zadovoljevanje potreb uporabnika s prioritetnim poudarkom na energetski učinkovitosti.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Mednarodne konference SZE 2022. Konferenca bo združila domače in tuje strokovnjake, zato bo odlična priložnost za izmenjavo mnenj, delitev primerov dobrih praks ter vzpostavitev novih poslovnih možnosti.

 

POVABILO K ODDAJI PRISPEVKOV

Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2022. Tematika je obsežna ter aktualna, zato k sodelovanju vabimo tudi mlade, ki zrejo v trajnejšo prihodnost.

Prosimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi temami.

Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.

Rok za oddajo povzetkov je 25. februar 2022 na e-naslov info@sze.si.

Obvestila  o umestitvi prispevka v program konference bo strokovni odbor pripravil do 21. marca 2022.

 

OSREDNJE TEME PRISPEVKOV

 • Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije
 • Povezovanje energetskih sektorjev: proizvodnja – distribucija – končna raba
 • Nove generacije daljinskega ogrevanja in hlajenja – smeri razvoja
 • Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
 • Z digitalizacijo do boljše povezljivosti energetskih sistemov
 • Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive o energetski učinkovitosti
 • Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Zagotavljanje kvalitete prostorskega zraka
 • Zračni sistemi
 • Toplotne črpalke
 • Energetska učinkovitost gospodinjskih aparatov
 • Hramba energije
 • Mobilnost
 • Teoretična in aplikativna  podpora razvoju  energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Zakonodaja in regulativa
 • Celostno upravljanje z energijo in prožnost energije

 

 >>> ZLOŽENKA MEDNARODNE KONFERENCE SZE 2022

 

Vljudno vabljeni!