Najava Mednarodne konference SZE 2024

V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) bomo v sodelovanju z glavnim sponzorjem, podjetjem Kronoterm, organizirali Mednarodno konferenco SZE 2024, ki bo potekala od 2. do 4. junija 2024 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Glavna tema konference – Odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe

Posledice podnebnih sprememb se kažejo vse okrog nas, od zmanjševanja biotskih raznolikosti do pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so požari, suše in poplave. Z visokotehnološkimi rešitvami lahko izboljšamo energetsko učinkovitost, zagotavljamo čistejšo energijo ter omogočimo blagostanje v družbi.

Mednarodna konferenca SZE 2024 bo obravnavala aktualne odzive vseh energetskih sektorjev na podnebne spremembe, prikazala primere dobrih praks kot odgovor na podnebne in politične izzive. Poudarek bo na energetski učinkovitosti toplotnih črpalk ter njenih rešitvah.

Vljudno vas vabimo na Mednarodno konferenco SZE 2024, ki bo povezala domače in tuje strokovnjake ter omogočila vzpostavitev novih poslovnih priložnosti.

POVABILO K ODDAJI POVZETKA PRISPEVKA

Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2024. Letošnja glavna tema konference je Odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe. K sodelovanju vabimo vse energetske sektorje, saj je tematika obsežna in aktualna.

Prosimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi osrednjimi temami.
Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.
Rok za oddajo povzetkov je 25. februar 2024 na e-naslov info@sze.si
.
Obvestila  o umestitvi prispevka v program konference bo strokovni odbor pripravil do 20. marca 2023.

Razpisane osrednje teme:

 • Obnovljivi viri energije (sonce, geotermija, veter, voda)
 • Toplotne črpalke kot odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe
 • Visokotemperaturne toplotne črpalke v industriji
 • Toplotne črpalke v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja
 • Odpadna toplota kot vir energije za toplotne črpalke
 • Jedrska energija
 • Plini (zemeljski plin, CNG, LNG, LPG, vodik, …)
 • Ostali primarni viri energije
 • Energija, učinkovitost, ekonomika, ekologija
 • Energetska učinkovitost
 • Trajnost in zanesljivost oskrbe z energijo
 • Cenovna dostopnost oskrbe z energijo
 • Povezovanje energetskih sektorjev (električna energija, plini, toplota in hlad)
 • Digitalizacija za boljšo povezljivost energetskih sistemov
 • Celostno upravljanje z energijo in prožnost energije
 • Sežigalnice odpadkov kot vir energije
 • Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije
 • Proizvodnja, prenos in distribucija plinov
 • Proizvodnja in distribucija toplote in hladu
 • Shranjevanje energije
 • (Elektro)mobilnost
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu
 • Zelene površine za trajnostne stavbe in mesta prihodnosti
 • Zagotavljanje kakovosti zraka v prostorih
 • Energetska učinkovitost v stavbah
 • Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Zakonodaja in regulativa

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na že tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2024!

Mednarodna konferenca SZE 2024