Slovensko združenje za energetiko

Dejavnosti

 

Slovensko združenje za energetiko:

·       Povezuje podjetja in dejavnosti na področju proizvodnje, transporta in distribucije energije ter njene rabe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj.

·       Skrbi za napredek stroke na področju energetike.

·       Povezuje znanja in izkušnje različnih podjetij in strokovnjakov na področju energetike.

·       Sodeluje s strokovnimi institucijami doma in v tujini s ciljem iskanja naprednih rešitev na področju trajnostne energetske oskrbe.

·       Organizira odmevno vsakoletno mednarodno konferenco energetike in izvaja druge izobraževalne aktivnosti med letom.

·       S strokovnimi in uporabnimi informacijami spodbuja člane in širšo javnost k učinkoviti rabi energije in zaščiti okolja s premišljenim vključevanjem obnovljivih virov energije v sodobno nizkoogljične energetske sisteme prihodnosti.

·       Sooblikuje energetsko strategijo Slovenije prek združenja Euroheat & Power vpliva na oblikovanje evropske energetske politike.

·       Spodbuja vključevanje mlajših, z različnih področij v aktivno delo v združenju.

·       Skrbi za prenos znanja s področja energetike med različnimi strokami in generacijami.

 


  • Postanite član
  • Naslov