Strokovni odbor sestavljajo:

  • Alojz Poredoš, Slovenija, predsednik SZE
  • Tomaž Žagar, Slovenija, GEN energija
  • Jože Torkar, Slovenija, Petrol
  • Dejan Koletnik, Slovenija, Plinovodi
  • Gregor Jeglič, Slovenija, Bossplast
  • Alberto Cavallini, Italija, Fakulteta za strojništvo Padova
  • Alessio Gattone, Italija, Aermec
  • Lars Gullev , Danska, VEKS
  • Andrej Kitanovski, Slovenija, Fakulteta za strojništvo UL
  • Matjaž Hriberšek, Slovenija, Fakulteta za strojništvo MB