Dejavnosti

  1. Domov
  2. Dejavnosti

Dejavnosti

 
PROGRAM DELA

Program dela društva vsebuje različne strokovne dejavnosti s ciljem kvalitetnejše oskrbe potrošnikov z različnimi vrstami energije, njihovo racionalno rabo in delo na področju varstva okolja. Društvo si prizadeva vzpostaviti strokovno raven dela z upoštevanjem slovenskega znanja in izkušenj ter spodbuja člane k strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Društvo uresničuje zastavljene cilje z organizacijo strokovnih seminarjev in posvetovanj, z izdajanjem strokovne literature in preko stalnega obveščanja o dejavnostih in možnostih za vključevanje v delo društva.

GLAVNI CILJI

Slovensko društvo za daljinsko energetiko ima naslednje glavne cilje:
prizadevanje za strokovno raven dela društva z upoštevanjem slovenskega znanja, izkušenj ter izdelkov,

  • vzpodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,
  • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,
  • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem daljinske energetike,
  • sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s standardizacijo in tehničnimi predpisi,
  • vzpodbujanje članov in širše javnosti za zaščito okolja in učinkovito rabo energije,
  • sodelovanje pri snovanju energetske strategije Slovenije.
Naslov