Prijavnica na konferenco SZE 2020

 •   Predavatelj (Kotizacija: 330 EUR)

    Član SZE (Kotizacija: 385 EUR)

    Nečlan SZE (Kotizacija: 440 EUR)

    Študent (Kotizacija: 110 EUR)
  Cene ne vključujejo DDV

 •   Član TECES / SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
  (TECES financira svojim članom 15 % zneska kotizacije)
 • Na mednarodni konferenci se bom udeležil (vključeno v ceno kotizacije):
    Kosila (v ponedeljek, 23. marca 2020 ob 13. uri)

  Gala večerje (v ponedeljek, 23. marca 2020 ob 20 uri)
    Mesni meni
    Ribji meni
 • 0 EUR
 •   S prijavo na konferenco dovoljujem zbiranje, obdelovanje, hranjenje posredovanih osebnih podatkov z namenom izvedbe konference ter obveščanja o aktivnostih Slovenskega združenja za energetiko. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke.

  Uradni fotograf Slovenskega združenja za energetiko bo med konferenco fotografiral in snemal videoposnetke. Fotografije in videoposnetki se bodo uporabljali za dejavnosti, povezane s konferenco, vključno s promocijskim gradivom v tiskani in elektronski obliki.