Slovensko združenje za energetiko (SZE) ter Slovensko združenje elektroenergetikov (CIGRE-CIRED) sta sklenila dogovor o skupni organizaciji

Vseslovenske energetske konference,
ki bo potekala 16. in 17. oktobra 2024
v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Predsednik SZE, prof. dr. Alojz Poredoš, ter predsednik CIGRE-CIRED, mag. Marko Hrast, sta si segla v roke in tako izpostavila pomembnost sodelovanja energetskih sektorjev. Z organizacijo prve tovrstne vseslovenske energetske konference želita dokazati, da energetski sektor s sodelovanjem zmore načrtovati pot Slovenije v nizkoogljično družbo.

Podrobne informacije o Vseslovenski energetski konferenci bodo sledile v prihodnje.

Povezovanje energetskih sektorjev na vseslovenski energetski konferenci

O Slovenskem združenju za energetiko – SZE

Slovensko združenje za energetiko (SZE) povezuje podjetja, organizacije, institucije in strokovnjake, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani predvsem s termoenergetiko, ustvarja pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanj ter sodeluje s sorodnimi strokami doma in v tujini. Organizacijska struktura SZE temelji na petih sekcijah: Sekcija za proizvodnjo, Sekcija za prenos in distribucijo toplote ter plina, Sekcija za rabo energije, Sekcija za toplotne črpalke, Sekcija za temeljna in uporabna znanja.

O Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED združuje raziskovalce, inženirje, strokovnjake, podjetja in ustanove, ki delujejo na področju elektroenergetike, z namenom združevanja, izmenjave in razširjanja znanj, dobrih praks in skupnega delovanja pri razvijanju elektroenergetskih sistemov. Združenje je del dveh vodilnih svetovnih strokovnih združenj CIGRE in CIRED, ki v svetovnem merilu združujeta in razširjata znanja na področju elektroeneregtskih sistemov in njihovih razvojnih možnosti. V združenje na strokovnem nivoju deluje 22 študijskih komitejev, ki pokrivajo celotno področje elektroenergetike.