• Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije
 • Energija iz odpadkov
 • Shranjevanje energije
 • Daljinsko ogrevanje in hlajenje – smeri razvoja
 • Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
 • Povezovanje sektorjev: plin-električna energija – toplota
 • Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive o energetski učinkovitosti
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Raba energije v industriji in prometu
 • Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov
 • Zakonodaja in regulativa