• Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije
 • Povezovanje sektorjev: električna energija – plin – toplota

 • Nove generacije daljinskega ogrevanja in hlajenja – smeri razvoja
 • Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
 • Z digitalizacijo do boljše povezljivosti energetskih sistemov

 • Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive o energetski učinkovitosti
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Energijska učinkovitost gospodinjskih aparatov
 • Hramba energije
 • Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu

 • Uporaba digitalnih tehnologij za povezovanje in optimizacijo delovanja energetskih sistemov
 • Digitalni dvojček, kibernetska varnost
 • GDPR in digitalizacija

 • Teoretična in aplikativna  podpora razvoju  energetike
 • Nove in alternativne tehnologije
 • Zakonodaja in regulativa
 • Celostno upravljanje z energijo in prožnost energije