Mednarodna konferenca SZE 2020 je prestavljena na jesenski čas, to je od 13. do 15. september 2020. Nov program bo objavljen naknadno.

Nedelja, 22. marec 2020

16.00-18.00 Postavitev razstavnih prostorov sponzorjev
16.30-17.30 Občni zbor SZE
17.30-21.00 Druženje

Ponedeljek, 23. marec 2020

09.00-10.00 Prijava udeležencev konference
10.00-10.30 Otvoritev konference
10.30-11.45 Panelna razprava na temo energetske oskrbe pametnih stavb in domov
11.45-12.45 Panelna razprava na temo daljinskega ogrevanja in hlajenja na osnovi OVE
12.45-13.00 Predstavitev zlatega sponzorja

13.00-14.00  Kosilo

 

Programski sklopi – SEKCIJE

 

Ponedeljek, 23. marec 2020

14.00- 16.00 paralelne sekcije

SEKCIJA 1A – Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije, oskrba z energijo

 1. Kdo bo zmagal v energetiki prihodnosti, trg elektrike in toplote ali končni odjemalec, Amer Karabegović, Julijo Josip Franz, Tomaž Benedik, Petrol d.d., Slovenija
 2. Sklop TS3 raziskovalnega programa IEA DHC – omrežja daljinskega ogrevanja in hlajenja v povezanem energetskem sistemu, Ralf-Roman Schmidt, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Austria
 3. SPTE z uplinjanjem lesnih sekancev v avstrijskih sistemih daljinskega ogrevanja, Klaus Engelmann, Landwirtschaftskammer Steiermark (Chamber of Agriculture and Forestry in Styria), Austria
 4. Gorivne celice in njihov vpliv na omrežje, Darko Vidinikj, Iskratel d.o.o., Slovenija
 5. Reshub Network – projekt vzdržne energije, Robert Šipec, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenija
 6. Raba plitve geotermalne energije v sistemu daljinskega ogrevanja mesta Maribor, Damir Staničić, Jure Čižman, Marko Matkovič, Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost; Joerg Prestor, Janja Svetina, Geološki zavod Slovenije; Miran Rožman, Ljubo Germič, Energetika Maribor, Slovenija

SEKCIJA 1B – Daljinsko ogrevanje in hlajenje – smeri razvoja, digitalizacija

 1. Idejna zasnova lokalnega ogrevanja s sončno energijo pri preureditvi daljinskega ogrevanja z uporabo sodobne dvofunkcijske toplotne postaje na primeru prikaza tehnologije v Beogradu v sklopu projekta RelatedLjubiša Vladić, Miloš Vujašević, Radmilo Savić – PUC Beogradske elektrane, Serbia; Matteo Caramaschi, Kasper Korsholm Østergaard,Torben Schifter Holm – Metro Therm, Denmark
 2. Razvoj predikcijskih modelov za napovedovanje odjema toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, Primož Potočnik, Edvard Govekar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Primož Škerl, Energetika Ljubljana, Slovenija
 3. Izvedba projekta Pametni sistemi toplotne energije, Primož Škerl, Energetika Ljubljana; Žiga Rančov, Resalta, d.o.o., Slovenija
 4. Profiliranje odjemalcev v sistemu daljinskega ogrevanja in vpliv na trg energentov, Julijo Josip Franz, Irena Čepin, Primož Bernjak, Amer Karabegović, Petrol d.d., Slovenija
 5. Kako in zakaj optimizirati temperaturno razliko v sistemu daljinskega ogrevanja, Jan Orož, Sandro Terzić, Danfoss Trata d.o.o., Slovenia
 6. Izzivi pri izvedbi posodobitev v obstoječem sistemu SCADA beograjskega sistema daljinskega ogrevanja, Tatjana Nušić, Dubravka Jovančić, Petar Vasiljevi, JKP Beogradske elektrane, Serbia

Sekcija 1C Podpora Sloveniji pri doseganju višjega deleža obnovljivih virov energije v sektorju ogrevanja in hlajenja

16.00-16.30 Odmor

16.30 -18.50 Paralelne sekcije

 

SEKCIJA 2A – Hranilniki energije in stavbe

 1. Cat sistemi za shranjevanje energije, Urban Simončič, Teknoxgroup Slovenija d.o.o.
 2. Nov velik projekt shranjevanja toplote v Københavnu z okolico, Lars Gullev, CEO VEKS, Denmark
 3. Pametno in energetsko učinkovito zmanjšanje tveganja nastanka legionelo v sistemih sanitarne vode, Peter Meža, Danfoss Trata d.o.o., Slovenija
 4. Latentno shranjevanje energije v stavbah, Urška Mlakar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 5. Primer dobre prakse delovanja skoraj nič-energijske stavbe, Simon Muhič, Matej Dulc, INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, d.o.o., Slovenija
 6. Energetska sanacija, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje v obstoječem objektu in novogradnji, Blaž Sobočan, Dvojezična srednja šola Lendava, Elektromehanika Ouček, Slovenija

SEKCIJA 2B – Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo

 1. Kaj prinaša Evropski zeleni dogovor plinski panogi? Marko Ileršič, Plinovodi d.o.o., Slovenija
 2. Mikrokogeneracija z uplinjanjem odpadne biomase – rešitev za električno omrežje s TČ, Peter Novak, Simon Muhič, INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, d.o.o., Slovenija
 3. Zagon in obratovanje sistema pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih odjemov, Marko Širovnik, Plinovodi d.o.o., Slovenija
 4. Predstavitev »ENTSOG 2050 Roadmap for Gas Grids«, Jošt Štrukelj, Plinovodi d.o.o., Slovenija
 5. OPERH2 – Rešitev za fleksibilno upravljanje z energijo v steklarski industriji, Tomaž Buh, Simon Mihevc, Kristjan Sešek, Solvera lynx d.o.o., Slovenija

SEKCIJA 2C – Keep Warm- IJS

 1. Uporaba digitalnih tehnologij v distribucijskem sistemu toplote v Šaleški dolini, Rok Miklavžina, Komunalno podjetje Velenje d.o.o, Slovenija
 2. Prenove sistemov daljinskega ogrevanja – regulatorni okvir, ovire, priložnosti in podporni mehanizmi, Jure Čižman, Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, Slovenija
 3. Sistem daljinskega ogrevanja na biomaso v občini Pokupsko, Marko Čavar North-West Croatia Regional Energy Agency, Croatia
 4. Revitalization of district heating network in Zagreb, Marko Čavar, North-West, Croatia Regional Energy Agency, Croatia
 5. Prenova omrežja daljinskega ogrevanja v Zagrebu, Valentina Mirazović, Danijel Bizek, HEP Toplinarstvo – Toplinske Mreže
 6. Izkušnje občine Priboj s prehodom sistema daljinskega ogrevanja s fosilnih goriv na biomaso, Marko Janjušević, Municipality of Priboj, Serbia
 7. Daljinsko ogrevanje v službi razogljičenja, Slobodan Jerotic, Public Utility Company “Toplana-Šabac”, Serbia

20.00 Gala večerja

 

Torek 24. marec 2020

9.00-11.00 Paralelne sekcije

SEKCIJA 3A – Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah

 1. Varčevanje z energijo na podlagi evropskih predpisov: osni ventilatorji, Oleh Bondarenko, Fabian Schmelz, Andreas Schaffhauser, ruck Ventilatoren GmbH, Germany
 2. Predstavitev lastnega razvitega stropnega ogrevanja in hlajenja Baustoff + Metall gp cool speed, Juergen Roithinger, BAUSTOFF + METALL d.o.o., Slovenija
 3. Rezultati testiranja toplotne črpalke v realnih pogojih delovanja, Vladimir Soldo, Luka Boban, Iva Bertović, University of Zagreb, Croatia
 4. Sodobni kuhinjski ventilacijski strop za prezračevanje velikih kuhinj, Janez Kovač Myint, Ivan Šekarija, AL-KO THERM d.o.o., Slovenija
 5. Analiza izboljšanja energetske učinkovitosti toplotne črpalke zrak-voda z glikolskim prenosnikom toplote, Primož Poredoša, Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Franc Marovt, Kronoterm d.o.o.; Alojz Poredoš, Slovensko združenje za energetiko, Slovenija
 6. Najučinkovitejše rešitve sočasnega ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode v turističnih objektih, Bogdan Kronovšek, Kronoterm d.o.o., Slovenija

SEKCIJA 3B – Daljinsko ogrevanje in hlajenje – smeri razvoja, digitalizacija

 1. Kako preprečiti nihanja: hitra optimizacija omrežja v Giessnu z novimi digitalnimi rešitvami, Andrej Farazin, Sasa Kojic, Andre Kunigk, Danfoss Trata d.o.o., Slovenija
 2. Daljinsko ogrevanje 4. in 5. generacije, Oddgeir Gudmundsson, Jan Eric Thorsen and Marek Brand, Danfoss A/S, Heating Segment – Nordborg – DK, Application Center, Denmark
 3. Izboljšanje učinkovitosti daljinskega energetskega sistema z novimi podzemnimi tehnologijami, Andrea Sichna, Vexve Oy, Finland
 4. Načrti ogrevanja in hlajenja: razogljičenje z daljinsko energetiko in povezovanjem sektorjev Susanne Tull, Senior Manager Public Affairs, Danfoss
 5. Uporaba toplotnih črpalk v sistemih daljinskega ogrevanja, Bogdan Kronovšek, Kronoterm d.o.o., Slovenija

11.00-11.45 Odmor

11.45 -13.25 Paralelne sekcije

SEKCIJA 4A – Teoretična in aplikativna znanja ter energetska oskrba industrije

 1. Izboljšanje sistema shranjevanja toplote pri prenovi stanovanjskih stavb, Rok Koželj, Rok Stropnik, Peter Kolar, Eva Zavrl, Damjan Klobčar, Uroš Stritih, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia
 2. Enostavno orodje za določanje razporeditve cevi “skin” kondenzatorja na hladilnih aparatih, Anja Kuhelj, Jasmina Simonič, Stefano Dall’Olio, Katja Klinar, Nada Petelin, Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Jure Mencinger, Dejan Dren, Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Velenje, Slovenija
 3. Eksperimentalna in numerična določitev časa sušenja aktivnega blata, Timi Gomboc, Matej Zadravec, Jurij Iljaž, Matjaž Hriberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 4. Analiza izboljšanja energetske učinkovitosti sušilnega stroja s toplotno črpalko z uporabo okolju prijaznejšega hladiva R450A, Pero Gatarića, Gorenje d.o.o.; Primož Poredoš, Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 5. Primerjava upravljanja projekta, Uroš Orehek, Jurij Kovač, Energo Optima d.o.o., Slovenija

SEKCIJA 4B – Hranilniki energije in pametne stavbe

 1. Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu, Marko Levičnik, Solvera lynx d.o.o., Slovenija
 2. Od energetsko učinkovitih stavb do pametnih mest – Mestna občina Celje v evropskem projektu POCITYF, Sabina Jordan, Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovenia
 3. Regulatorji v službi upravljanja z energijo v pametnih stavbah, Igor Godec, PROF.EL d.o.o., Slovenija
 4. Modularna gradnja in visoka energetska učinkovitost z roko v roki, David Močnik, Matej Možina, Marko Hočevar, REM d.o.o., Slovenija
 5. Energetska prenova stavb po modelu EPC (Energy performance contracting), Tilen Smolnikar, Blaženka Pospiš Perpar, Milan Šturm, Petrol d.d., Slovenija

13.25 – 14.25 Skupna sekcija

SEKCIJA 5 – Trajnostne energetske rešitve prihodnosti

 1. Implementacija tehnologije toplotnih črpalk v kmetijsko-proizvodnem procesu za zmanjšanje stroškov ogrevanja in emisij toplogrednih plinov z uporabo geotermalne energije, Bogdan Kronovšek, Kronoterm d.o.o., Slovenija
 2. Izkušnje z enoto za dogrevanje cirkulacije STV v večstanovanjski stavbi, Jan Eric Thorsen, Oddgeir Gudmundsson, Marek Brand, Danfoss A/S, Denmark
 3. Osebni podatki in digitalizacija, Ana Ličer, Blaž Peternel, SMARTIS d.o.o., Slovenija

14.25  Zaključek