Vizitka

Slovensko društvo za daljinsko energetiko
Karlovška cesta 3, Ljubljana
tel.: +386 (0)1/425 47 57, +386 (0)1/421 53 80
fax: +386 (0)1/426 10 42
Identifikacijska številka za DDV: SI96698144
Transakcijski račun: 02010-0254562983VODSTVO DRUŠTVA

PREDSEDNIKPODPREDSEDNIKSTROKOVNI TAJNIK
prof. dr. Alojz Poredoš
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6, Ljubljana

t: +386 (0)1/477 10 08
e: #EM#616d6d697e2b76687a6c6e647f4d687c3e647c7a39797c396b70#EM#
mag. Dejan Koletnik
Plinovodi, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p 3720, 1001 Ljubljana


e: #EM#646468626a2b6d68646c7e6565664e7f7c787c7c627a727e366a73#EM#
dr. Andrej Ljubenko
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6, Ljubljana

t: +386 41 887 833
e: #EM#696f646c447662636d277962#EM#

Naslov