Sekcije


Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Na ta način se zagotavlja stalna povezanost med distributerji energije in končnimi uporabniki na eni strani ter distributerji energije in ostalimi podjetji, ki ustvarjajo robne pogoje za učinkovito izvajanje distribucije, na drugi strani. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za večjo učinkovitost dela po posameznih področjih ima Slovensko društvo za daljinsko energetiko tri delovne sekcije:

  • Distribucija plina
  • Daljinsko ogrevanje
  • Daljinsko hlajenje

Vljudno vabljeni vsi, ki želite sodelovati pri delu sekcij SDDE, da se nam pridružite. Pišite nam na #EM#73656666447662636d277962#EM#.

Naslov