Avtorji prispevkov, ki so prejeli odobritev strokovnega odbora o sodelovanju na Mednarodni konferenci SZE 2019, pripravijo prispevek v slovenščini, v obsegu 1 strani na vnaprej pripravljeni predlogi.

SZE – predloga v slovenščini.docx

Zadnji rok za oddajo prispevkov: 21. februar 2019 na konferenca@sze.si.

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV NA MEDNARODNI KONFERENCI

Na Mednarodni konferenci SZE bodo 1. in 2. aprila 2019 potekala vzporedna predavanja oz. predstavitve prispevkov. Predstavitve bodo razvrščene v tematske sekcije. Avtorji bodo o točnem razporedu predstavitev pravočasno obveščeni. Avtor prispevka oz. predavatelj ima na voljo 15 min za predstavitev prispevka ter 5 min za morebitna vprašanja občinstva.

Avtorje prosimo, da powerpoint predstavitev pošljejo najkasneje do 28. marca 2019 na konferenca@sze.si. V dvorani konference bodo predstavitve avtorjev že naložene na računalnik.