V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) bomo v sodelovanju z glavnim sponzorjem, podjetjem Resalta, organizirali Mednarodno konferenco SZE 2023, ki bo potekala od 4. do 6. junija 2023 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Glavna tema konference – Energetska učinkovitost ter trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo

V času intenzivnih podnebnih sprememb je trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo odločilen element za izboljševanje blaginje ljudi ter doseganje globalne konkurenčnosti. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti so za doseganje teh ciljev ključnega pomena.

Povezovanje in sodelovanje je nujno za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti.
Na Mednarodni konferenci SZE 2023 bodo na osnovi smernic Evropske komisije obravnavane različne možnosti praktičnih aplikacij novih tehnologij ter prikazani primeri poslovnih modelov, ki temeljijo na medsektorskem povezovanju. Samo s skupnimi močmi bomo uspeli doseči zastavljene cilje in preseči zidove posameznih strok, industrij in sektorjev.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Mednarodne konference SZE ter s svojim prispevkom pomagate pri uresničevanju vizij v konkretne projekte.

_______________________________________________________________________________________________

POVABILO K ODDAJI POVZETKA PRISPEVKA

Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete na tradicionalni Mednarodni konferenci SZE 2023. Tema konference Energetska učinkovitost ter trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo je obsežna ter aktualna, zato k sodelovanju vabimo domače in tuje strokovnjake, ki zrejo v trajnejšo prihodnost.

Vabimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi temami. Povzetek naj obsega do 200 besed. Rok za oddajo povzetkov je 28. februar 2023 na e-naslov info@sze.si.

Obvestila o umestitvi prispevka v program konference bo strokovni odbor pripravil do 20. marca 2023.

Vljudno vabljeni!