Trenutne nestabilne razmere zaradi koronavirusa nas postavljajo pred vrsto izzivov in prilagoditev. Mednarodna konferenca, ki jo v Slovenskem združenju za energetiko (SZE) tradicionalno organiziramo vsako leto v Portorožu, je bila sprva načrtovana od 22. do 24. marca 2020. V upanju na izboljšanje razmer smo mednarodno konferenco prestavili na jesenski čas, od 13. do 15. septembra 2020.

Glede na situacijo, povezano s koronavirusom, in zaradi zagotavljanja zdravja vseh ljudi ter kakovostne izvedbe konference glede na priporočila strokovnjakov smo v Slovenskem združenju za energetiko (SZE) in TECES-u dokončno sprejeli odločitev, da letos načrtovano Mednarodno konferenco SZE 2020 v celoti prestavimo v leto 2021, na pomladni čas.

Glavna tema Mednarodne konference SZE v letu 2021 ostaja enaka: Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu. Obravnavane bodo energetske teme prihodnosti pametnih stavb in doma v urbanem okolju, podprto z digitalizacijo ter prikazom vloge človeka v takšnem okolju. Vsi že prispeli strokovni prispevki, skupno jih je kar 55, bodo uvrščeni v program konference prihodnje leto.

Vsem se zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje ter se veselimo srečanja z vami v prihodnjem letu.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@sze.si.

Slovensko združenje za energetiko (SZE)

Nov termin konference SZE -28.-29. junij 2021