Končni program

Nedelja, 31. marec 2019


16.00-18.00 Postavitev razstavnih prostorov sponzorjev
16.30-17.30 Občni zbor SZE
17.30-21.00 Druženje v vinski kleti Rodica

Ponedeljek, 1. april 2019


09.00-10.00 Prijava udeležencev konference


10.00-10.30 Pozdravni nagovori

Moderatorka: Branka Božič
 1. Alessandro Riello, predsednik Aermec, Italija
 2. Alojz Poredoš, predsednik SZE
 3. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
 4. Paolo Trichilo, veleposlanik, Veleposlaništvo Italije v Ljubljani
 5. Lajos Dániel Fehér, ekonomski ataše, Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani

10.30-11.30 Plenarna predavanja

 1. Paul Voss – direktor, EuroHeat & Power
 2. Alberto Cavallini, zaslužni profesor, Univerza v Padovi, Italija
 3. Franc Žlahtič, predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (WEC – World Energy Council)

11.30 -13.00 Okrogla miza
Moderatorka: Ladeja Godina Košir
 1. Paul Voss, Euro Heat & Power, Belgija
 2. Lars Gullev, VEKS, Danska
 3. Bojan Bogdanović, EBRD Principal Fund Manager, Renewable District Energy - Western Balkans 
 4. Jože Torkar, PETROL, Slovenija
 5. Tomaž Žagar, GEN Energija, Slovenija
 6. Gregor Jeglič, Bossplast, Slovenija
 7. Marjan Eberlinc, Plinovodi, Slovenija

Slavnostni podpis sporazumov o sodelovanju združenj (SAEE, CIGRE, MaTaSzSz)


13.00-14.00 KosiloProgramski sklopi - SEKCIJE


Ponedeljek, 1. april 2019


14.00- 16.00 paralelne sekcije

SEKCIJA 1A - Soproizvodnja, obnovljivi viri, energija iz odpadkov, akumulacija energije
Vodja: Tomaž Žagar
Sovodja: Lars Gullev

 1. Varčevanje energije s frekvenčnimi pretvorniki, Matej Mihelčič, Danfoss Trata d.o.o
 2. Tehnično-ekonomska analiza naprave za SPTE v sistemu daljinskega ogrevanja Voždovac (JKP Beogradske elektrane), Marija Smiljanić, Vladimir Tanasić, PUC Beogradske elektrane
 3. Inovativni finančni inštrumenti SID banke za razvoj slovenskega gospodarstva, Matjaž Ribaš, SID banka d.d.
 4. Skupen razvoj jedrskih in obnovljivih virov energije za razogljičenje proizvodnje energije, Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.
 5. Energijska izraba trdnih komunalnih odpadkov za ogrevanje v Beogradu, Petar Vasiljević, Vladimir Milovanović, PUC Beogradske elektrane, Beočista energija
 6. Raba plitve geotermalne energije v novih sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji, Gašper Stegnar, Stane Merše, Damir Staničić, Inštitut "Jožef Stefan"

SEKCIJA 1B – Daljinsko ogrevanje in hlajenje - smeri razvoja
Vodja: Jože Torkar
Sovodja: Petar Vasiljević

 1. Preureditev distribucijskega omrežja 3C na sistem 2C, Gregor Cvet, Rok Miklavžina, Robert Ocepek, Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
 2. Related, projekt programa Obzorje 2020 za prožen pristop k razvoju in preureditvi sistemov daljinskega ogrevanja na nizkotemperaturne s povečano rabo lokalnih solarnih sistemov na primeru Beograjskega DO, Ljubiša Vladić, Bojan Bogdanović, Miloš Vujašević, Radmilo Savić, PUC Beogradske elektrane, Roberto Garay Martinez, Victor Sanchez Zabala, Sustainable Construction Division, Tecnalia
 3. Drugačen pristop k trajnostni oskrbi s toploto: dodatni viri ogrevanja s sončno energijo v preurejanju sistemov daljinskega ogrevanja v pametna/inteligentna toplotna omrežja, Suljo Sarić, Aleksandar Hura, Mirnes Halilčević and Mersiha Mulabdić, Centralno grijanje d.d.
 4. Prehod na trajnostno oskrbo s toploto: od fosilnih goriv do obnovljivih virov na primeru mesta Banja Luka, Dejan Jovisevic, Borko Torbica, Eko toplane Banja Luka d.o.o.
 5. Prenova toplotne postaje Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Urška Mlakar, Uroš Stritih, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Matej Horvat, Protim Ržišnik Perc d.o.o
 6. Novi načini daljinskega ogrevanja v Sombotelu, Marta Kovacs, Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.16.00-16.30 Odmor za kavo


16.30 -18.50 Paralelne sekcije

SEKCIJA 2A - Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah

Vodja: Gregor Jeglič
Sovodja: Federico Fontana

 1. Učinkovitost pulznega prezračevanja, Miha Murnc, Gregor Jeglič, Bossplast d.o.o.
 2. Načrtovanje in izvedba čistih prostorov, Aleš Žontar, Bossplast d.o.o.
 3. Prihranek energije pri mešalnih ventilatorjih z optimizirano aerodinamično obliko, Oleh Bondarenko, Andreas Schaffhauser, Ruck Ventilatoren GmbH
 4. Decentralizirano prezračevanje stanovanjskih stavb kot pomemben element energetsko učinkovite stavbe, Hellmuth Weiß, MD Ventomaxx-International GmbH
 5. Raba inovativne tehnologije posrednega hlapilnega hlajenja v prezračevalnih enotah, Ozan Atasoy, AIOLOS
 6. Stropni sevalni sistem, Andrea Dell'Anna, Undertree
 7. Učinkovita raba energije v prezračevalnih enotah, Alexander Feichter, Euroclima AG

SEKCIJA 2B - Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizko emisijsko družbo
Vodja: Dejan Koletnik
Sovodja: Aleksander Trupej

 1. Kodeks G 600 trgi združenja DVGW - tehnični predpisi za plinske napeljave, Aida Bučo-Smajić, DVGW – German Technical and Scientific Association for Gas and Water
 2. Modernizacija regulacije ogrevanja zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in vgradnja naprave za SPTE, Andrej Arhar, Miha Oražem, Samo Popek, Plinovodi d.o.o
 3. Razvoj in validacija modela standardnega obremenitvenega profila za značilne odjemalce zemeljskega plina, Matjaž Hriberšek, Jure Ravnik, Fakulteta za strojništvo UM
 4. Perspektive plinovodnih sistemov v novejših dokumentih Evropske komisije, Marko Ileršič, Plinovodi d.o.o.
 5. Primerjalna tehnično-ekonomska analiza uporabe toplotnih črpalk s plinskim motorjem pri oskrbi stavbe s toploto in hladilno energijo, Boris Vidrih, Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo UL, Urban Odar, Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina
 6. Določitev referenčnih cen za vstopne in izstopne točke, Mojca Španring, Agencija za energijo
 7. Novosti pri obračunu omrežnine za distribucijo zemeljskega plina, Aleš Žurga, Agencija za energijo


SEKCIJA 2C - Pospeševanje izkoriščanja odvečne toplote v Centralni Evropi
Vodja: Nina Taylor
Sovodja: Niko Samec

 1. Izkoriščanje odvečne toplote v nemški zvezni deželi Turingiji – razvoj in uresničevanje strategije, Anton Wetzel, Thuringian Energy and GreenTech Agency (ThEGA)
 2. Celovito orodje za izkoriščanje odvečne toplote v Furlaniji - Julijski krajini (v severovzhodni Italiji), Matteo Mazzolini, Anna Sappa, Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia
 3. Razvoj in raba spletnega orodja za ocenjevanje sistemov izkoriščanja odvečne toplote, Boštjan Gregorc, Samo Fekonja, Aljaša Bravc, Dravske elektrarne Maribor d.o.o, Aleš Hribernik, Fakulteta za strojništvo v Mariboru
 4. Simulacija procesa uplinjanja in energijske izrabe blat komunalnih čistilnih naprav, Niko Samec, Filip Kokalj, Tomas Zadravec, Beno Arbiter, Fakulteta za strojništvo v Mariboru
 5. Izkoriščanje nizkotemperaturnih virov energije plinskih motorjev za soproizvodnjo toplote in električne energije, Darko Goričanec, Jurij Krope, Danijela Urbancl, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru


20.00 Gala večerja

Torek 2. april 2019


9.00-11.00 Paralelne sekcije

SEKCIJA 3A – Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah

Vodja: Uroš Stritih
Sovodja: Matjaž Hriberšek

 1. Hlajenje v prihodnosti:pregled najobetavnejših tehnologij, Katja Klinar, Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani
 2. Optimizacija kapilarne cevi z globalnimi optimizacijskimi algoritmi, Luka Lorbek, Andrej Kitanovski Fakulteta za strojništvo v Ljubljani
 3. Evropski predpisi o okoljsko primerni zasnovi hladilnikov in toplotnih črpalk, Alessio Gattone, AERMEC S.p.A.
 4. Shranjevanje hladu za klimatizacijo in hlajenje, Thomas Feron, FAFCO
 5. Aktivno upravljanje z energijo in udobjem v sistemih hvac za poslovne stavbe, Miran Muhič, Matjaž Osojnik, Boštjan Baboc, Danfoss Trata d.o.o.
 6. Modeliranje kondenzatorja toplotne črpalke v sušilnem stroju, Nada Petelin, Alojz Poredoš, Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Pero Gatarić Gorenje d.d.


SEKCIJA 3B - Daljinsko ogrevanje in hlajenje - smeri razvoja, digitalizacija
Vodja: Amer Karabegović
Sovodja: Zdravko Bedenčič

 1. Izzivi uporabe novega sistema SCADA v beograjskem sistemu daljinskega ogrevanja, Tatjana Nušić, Dubravka Jovančić, Petar Vasiljević , PUC Beogradske elektrane
 2. Vloga toplotnih črpalk v sistemih daljinske energetike, Primož Poredoš, Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Franc Marovt, Kronoterm
 3. Od digitalizacije k digitalni transformaciji z obnovljivim virom energije za trajnostni energetski sistem in poslovni model v sistemu daljinskega ogrevanja Sisak, Damir Surko, HEP Toplinarstvo d.o.o
 4. Digitalno merjenje porabe plina s pomočjo merilnih aplikacij, Max Hammerer, Hammerer-system-messtechnik, Klagenfurt-Austria
 5. Spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji - pregled in ovrednotenje ukrepov, Jure Čižman, Damir Staničić, Stane Merše, Andreja Urbanči, Inštitut "Jožef Stefan"
 6. IOT platforma tango kot novo orodje za upravljanje s pametno infrastrukturo, Amer Karabegović, Jure Bartol, Tomaž Benedik, Julijo Josip Franz, Primož Bernjak, Marjan Brelih, Petrol d.d.

11.00-11.45 Odmor za kavo

11.45 -13.25 Skupna sekcija

SEKCIJA 4 - Trajnostna energetska oskrba prihodnosti
Vodja: Andrej Kitanovski
Sovodja: Jan Eric Thorsen

 1. Energetska analiza in optimizacijske stategije za energetsko visoko učinkovite rešitve v sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, Luigi Rossettini, Aermec
 2. Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje z uporabo tehnologij OVE in H2, Mitja Mori, Rok Stropnik, Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, P. Casero, M. Gutiérrez, Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, Huesca
 3. Strateško energetsko načrtovanje v Københavnu z okolico – vizija: oskrba z električno energijo in toploto brez fosilnih goriv do leta 2035 in promet brez fosilnih goriv do leta 2050, Lars Gullev, CEO, VEKS
 4. Pametno upravljanje enote za dogrevanje ultranizkotemperaturnega sistema daljinskega ogrevanja za večstanovanjsko stavbo, Jan Eric Thorsen, Danfoss
 5. Potenciali jedrske kogeneracije, Klemen Debelak, GEN energija d.o.o.

13.25 Zaključek