Rok za oddajo povzetka prispevka je podaljšan na 14. januar 2019

Vljudno vas vabimo na tradicionalno Mednarodno konferenco SZE 2019, ki bo potekala od 31. marca do 2. aprila 2019 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Skladno z razpisanimi temami pripravite povzetek svojega predlaganega prispevka in nam ga do 14. januarja 2019 pošljite na #EM#6b6e6c65617763696b684a787668207c79#EM#. Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.

Razpisane teme Mednarodne konference SZE 2019:

 • Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije
 • Energija iz odpadkov
 • Shranjevanje energije 
 • Daljinsko ogrevanje in hlajenje - smeri razvoja 
 • Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
 • Povezovanje sektorjev: plin-električna energija – toplota
 • Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive o energetski učinkovitosti
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
 • Raba energije v industriji in prometu
 • Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
 • Nove in alternativne tehnologije 
 • Digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov
 • Zakonodaja in regulativa


Vljudno vabljeni!