Izdaje

Vabimo vas k ogledu in nakupu strokovne literature v izdaji SDDE:

Zborniki

 • Zbornik 1. posvetovanja
 • Zbornik 2. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik 3. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik 4. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik 6. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik 7. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik 8. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik 9. strokovnega posvetovanja
 • Zbornik Konference daljinske energetike 2007
 • Zbornik Konference daljinske energetike 2008
 • Zbornik Mednarodne konference daljinske energetike 2009
 • Zbornik Mednarodne konference daljinske energetike 2010
 • Zbornik Mednarodne konference daljinske energetike 2011

Strokovne knjige

 • Daljinsko hlajenje
 • Nekatere možnosti za zmanjševanje toplotnih izgub v daljinskih energetskih sistemih
Naslov