Slovenian Energy Association

About us

Slovensko društvo za daljinsko energetiko je nastalo 6. marca 1998 na pobudo slovenskih podjetij, ki v Sloveniji delujejo pri distribuciji plina, daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja. Po nekaj letih je društvo k sodelovanju privabilo tudi tuje strokovnjake, ki vsak po svoje pomagajo razširjati meje domačega znanja o energetiki.

Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Področja delovanja društva, katerega glavni projekt je vsako leto izvedba srečanja o daljinski energetiki, se nenehno širijo. Daljinskemu ogrevanju, ki je bilo glavna tema pred nekaj leti, ob bok stopa daljinsko hlajenje, poleg tega pa postajajo vedno bolj aktualna vprašanja, katere vire uporabljati, kateri so dostopni in kateri okolju prijazni. Izzivov v energetiki je tako več kot dovolj!

  • Become a member
  • Naslov