Slovensko združenje za energetiko

Nagovor predsednika organizacijskega odbora SDDE 2018

Čista energija za vse Evropejce je uradni naziv zimskega paketa, ki postavlja energetsko učinkovitost in vključitev obnovljivih virov energije kot merilo izbire pri energetskih rešitvah, kar ni posebna novost pri prizadevanju prehoda v nizkoogljično družbo. Prava novost pa je postavljanje potrošnika energije v osrednjo aktivno vlogo pri uresničevanju ciljev zimskega energetskega paketa.

Potrošnik, ki ima danes na dosegu enega »klika« možnost izbire nešteto storitev, želi in pričakuje, da bo uresničeval svoje potrebe na enako dostopen način tudi na področju lastne rabe energije, za bivanje, mobilnost in delo. Pri tem pa imamo vsi, ki danes zagotavljamo energijo na kakršen koli način, nalogo, da bo energija, ki bo na voljo, še vedno zanesljiva, predvsem pa prijazna do okolja.

Nedvomno je pomen mest, kot največjih porabnikov energije, ključen pri izvajanju projektov energetske učinkovitosti, ekonomični uporabi obnovljivih virov energije, okoljskih projektih ter tako ključen dejavnik pri prehodu v trajnostno vzdržen način delovanja. Pri tem je glavni izziv in priložnost, kako transformirati mrežne sisteme, ki danes skrbijo za delovanje mest, v trajnostne in energetsko učinkovite sisteme oskrbe z energijo iz obnovljivih virov po meri in potrebah potrošnika.

Digitalizacija sistemov, internet vsega (ljudi, naprav, stvari) in uvedba t. i. pametnih (inteligentnih) ekspertnih kompleksnih sistemov omogočajo rešitve, da bodo mesta na temelju razvejanih sistemov vseh vrst energij postala zares zelena.

Tehnologija torej omogoča praktično vse. Pred tem pa se mora spremeniti naš odnos in pogled na delovanje vseh energetskih sistemov, z mislijo, da bomo vsi kot končni potrošniki s svojo izbiro energije lahko spremenili ta svet na bolje.

Vabim vas, da na letošnjem srečanju Slovenskega društva za daljinsko energetiko svoje prispevke in razprave usmerite k novim konceptom organizacije delovanja energetskih sistemov, digitalizaciji procesov in poslovnim modelom, ki bodo omogočali potrošnikom, da s svojo izbiro ustvarjajo prehod v nizkoogljično družbo.

Rok Vodnik, član uprave Petrol d. d.